Jaume Llopis
Professor de Direcció Estratègica d’IESE-Universitat de Navarra i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Dr. Jaume Llopis

Dr. Jaume Llopis

Jaume Llopis, professor de l’escola de negocis IESE-Universitat de Navarra i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), participa a l’obra “General Management in Latin and Ibero-American Organizations: A Humanistic Perspective” (Routledge), editada pels reconeguts especialistes en gestió empresarial Adrián A. Caldart, Joan E. Ricart i Alejandro A. Carrera. Llopis signa el primer estudi que es presenta en aquest recull, “A General’s Manager Agenda”, al costat del propi Ricart.

Els dos autors reflexionen sobre el paper dels gestors empresarials i els seus principals estils de gestió des de les diferents perspectives de la seva activitat, però sempre sota el nexe comú de reconèixer la seva responsabilitat amb l’empresa, els seus propietaris o accionistes, els seus treballadors i els seus clients. Per a Llopis i Ricart, el seu veritable servei a l’organització que gestionen és assegurar-se que l’organització tingui futur, si bé el paper del gerent general ha de tenir a les persones com a punt de partida més que no pas les tasques pròpies de la gestió.

“Els gerents han de definir els negocis en què l’empresa pot crear un avantatge competitiu sostenible. En conseqüència, s’han desenvolupat innombrables mètodes per ajudar els gerents generals a comprendre l’entorn competitiu, les capacitats i els recursos d’una empresa, la interacció competitiva, els nous actors potencials i els actors del canvi radical. Tradicionalment, el model de negoci -el seu disseny, configuració i adaptació- ha estat una prioritat per als directors generals. El disseny, l’experimentació, la creació ràpida de prototips i la implementació de nous models de negoci s’ha convertit en una tasca diària i una prioritat per als gerents generals. Però no es pot oblidar que al centre ha de destacar sempre la persona: treballador, client o ciutadà”, assenyalen.

L’obra tracta de proporcionar un examen del gerent empresarial que abasta els seus rols com a estratega, dissenyador organitzacional i líder institucional. En lloc de centrar-se exclusivament en l’aspecte econòmic de la gestió general, el llibre explora una perspectiva humanista basada en la convicció que mantenir alts estàndards ètics és una condició prèvia per a la prosperitat saludable i a llarg termini de les empreses i, el que és més important, el desenvolupament dels empleats. Per a això, l’obra reuneix un equip de col·laboradors de diverses escoles de negocis de prestigi a Espanya, Portugal i Amèrica Central i del Sud, desenvolupa el camp de la gestió general mitjançant el pensament acadèmic, la recerca i l’experiència pràctica en forma de casos d’estudi originals i rellevants des de la perspectiva de les comunitats empresarials iberoamericanes.

Després d’explicar els fonaments de la seva convocatòria de pràctiques de gestió general humanista, els autors se centren en temes inherents a l’estratègia i l’organització com la sostenibilitat, la innovació al model de negoci, l’estratègia als mercats emergents, les aliances estratègiques, l’estratègia digital i l’aprenentatge organitzacional. Conclouen enfocant-se en el lideratge institucional i brinden una nova mirada a les juntes directives, la gestió de riscos, les empreses familiars, la gestió de les parts interessades i el treball dels directors executius. En aquest sentit, l’obra es planteja com un recurs per a gestors i estudiants en el camp dels negocis internacionals, gerència, estudis organitzacionals, estratègia en mercats emergents, lideratge i govern corporatiu.