Salvatore Tomaselli, acadèmic de número electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), advoca per una formació específica i continuada per als joves hereus i futurs gestors d’empreses familiars com a clau per garantir la seva continuïtat i creixement. Tomaselli apunta la seva tesi en l’article “La Formazione Generazionale nelle Aziende Familiari”, que apareixerà al proper número de Tribuna Plural, la revista de la RAED.

Per a l’acadèmic electe, “el que importa és que els joves estiguin involucrats a la vida de l’empresa familiar, que adquireixin els coneixements bàsics necessaris i que es preparin per afrontar la difícil multiplicitat de funcions i la necessitat de diàleg entre els subjectes amb punts de vista diferent que es donen en aquestes societats”.