La interioridad habitada - libro del Dr. Francesc TorralbaFrancesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat l’obra “La interioridad habitada” (Khaf), on aborda amb una finalitat divulgativa la introspecció i l’espiritualitat, el que ell mateix anomena l’educació de la interioritat.

“L’educació de la interioritat no és, en cap cas, un luxe, ni una qüestió menor. Té com a objectiu final la cura d’un mateix per així desenvolupar totes les potències latents a l’ésser humà: la seva memòria, la seva imaginació, la seva voluntat, la seva intel·ligència, la seva emotivitat… Però també el fons últim del seu ser: l’espiritualitat. Admetent que aquesta pot adquirir formes, expressions i modalitats molt diferents en virtut dels contextos educatius i dels moments històrics. Al model de la interioritat habitada, es reconeixen, doncs, dos magisteris: l’exercici del mestre humà que parla i actua des de fora i el del mestre interior que habita dins seu”, assenyala el propi autor a la presentació de l’obra.

Dr. Francesc Torralba

Dr. Francesc Torralba

Autor de més de 70 monografies especialitzades en ètica, religió, educació i filosofia, Torralba és avui dia un referent en tots aquests camps. Recentment va obtenir el seu tercer doctorat, en Pedagogia, amb la tesi “La  Bildung como teología de la educación. Análisis hermenéutico de la obra de Edith Stein (1891-1942)”. El treball va ser qualificat amb la màxima nota per part del tribunal. Un grau que suma al de Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992) i al de Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997).