Salvador de Brocà, acadèmic de número a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha donat a la Biblioteca de l’Acadèmia seva obra “Cultura i pensament a l’època del Barroc” (ed. Obrador Edèndum), on ofereix una visió multidisciplinar del Barroc.

“L’època del Barroc és un període, per a la història de les idees i la cultura en general, definible per un estil renovador de la iconografia i les formes de l’art, que tendeix a la grandiositat, l’exageració i l’extravagància -explica De Brocà-. Al camp religiós, es va produir el moviment de la Contrareforma, al camp polític es va imposar l’absolutisme reial, a l’àmbit social, l’economia es despersonalitza, i a l’ordre ideològic van aparèixer els grans sistemes del racionalisme i de l’empirisme, presidits per la figura de Descartes, trànsit simbòlic de l’escolàstica renaixentista a un pensament modern. Apareix i es desplega la ciència moderna experimental a partir de Galileu i de Newton. Tot això cuestiona els coneixements tradicionals”.

Doctor de Filosofia i Lletres, De Brocà és membre de la Societat Catalana de Filosofia i de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. Ha estat professor de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Institut Superior de Ciències Religioses de l’Arquebisbat de Tarragona i és autor d’una desena de llibres de referència sobre filosofia i història del pensament.