9731-023

Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, professor emèrit d’IESE, considera que una adequada convivència generacional i el relleu consensuat i sempre sota un criteri de gestió són les claus de l’èxit i la continuïtat de les empreses familiars. En el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número a la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), “Empresa familiar: ¿Successió? ¿Convivència generacional?”, que ha llegit aquesta tarda a Barcelona, ​​Gallo ofereix una sèrie de consells perquè aquest tipus de societats, fonamentals a l’economia espanyola, segueixin un camí de prosperitat i intentin superar una sèrie comuna de situacions i problemes de forma reeixida.

9731-038

“No hi ha convivència sense problemes, d’aquí que per desenvolupar la convivència, perquè aquesta tingui continuïtat, cal enfrontar amb realisme i veracitat els problemes per difícils i durs que puguin semblar, la qual cosa no vol dir que no s’hagi de fer amb tota la prudència convenient. Si els problemes no s’obren i no s’estudien no se’ls pot donar el tractament adequat “, considera el nou acadèmic.

9731-078

Davant de qualsevol crisi, Gallo alerta sobre els anomenats “pactes familiars” que acaben desmembrant moltes societats i generant desconfiança en inversors externs: “És fàcil caure en aquesta temptació, però aquest tipus de pactes tranquil·litzen, però no resolen i poden fer oblidar en no permetre veure. Però, per conviure, sempre és necessari no enganyar-se, com sempre és necessari no enganyar”.