Alberto Estrada-Rius, responsable de Conservació del Gabinet Numismàtic de Catalunya, atribueix l’important paper consular de Barcelona a la tradició diplomàtica de la ciutat des de l’Edat Mitjana, quan va arribar a tenir fins a 70 cònsols d’ultramar per tota la Mediterrània i Flandes. “Sense el pes de la història no s’entendria que la ciutat se situï avui dia entre les que acullen més delegacions consulars, només per darrere de Nova York, Hong Kong i Hamburg per qüestions comercials”, va assegurar.

estrada1

Estrada-Rius va fer aquesta reflexió durant el seu ingrés com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que es va celebrar a Barcelona dimarts passat, 18 d’octubre.

pan