La Reial Acadèmia de Doctors, reunida en Junta General Extraordinària, va decidir ahir explicitar la seva vocació europeïsta modificant la seva denominació oficial per esdevenir la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Real Academia Europea de Doctores-Royal European Academy of Doctors (RAED). La institució reforça així mateix els seus orígens i la seva trajectòria més que centenària, fent referència a la seva nova imatge corporativa a la ciutat de Barcelona i l’any de la seva fundació, 1914.

“Hem d’assumir els reptes del present i projectar-nos cap al futur des de la solidesa que ens aporta una història centenària per tal de seguir sent un referent en l’àmbit de la investigació i ampliar les nostres mires cap a aquesta Europa sense fronteres que ha sabut esdevenir un espai comú de llibertats. Hem d’estar a l’alçada dels nous temps”, assegura el president de la Reial Acadèmia, Alfredo Rocafort.

A la seva nova era, la RAED es compromet a acollir entre els seus acadèmics de número a almenys 25 que procedeixin d’altres estats de la Unió Europea, arribant ara a un total de 150. De la mateixa forma, la corporació podrà comptar amb delegacions a qualsevol lloc del seu nou àmbit i signar els convinguts i aliances que consideri avantatjosos per difondre la seva tasca acadèmica en tot el marc de la Unió.