Santiago Castellà, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i director de la Càtedra Smart City de la Universitat Rovira i Virgili, ha impulsat i dirigeix ​​un nou Màster en Dret Penal Internacional avalat pel Col·legi d’Advocats del Tribunal Penal Internacional (BPI/ICB) que es posarà en marxa el proper mes de maig. El curs es podrà seguir en línia i tindrà una estada a l’estiu de 2019 a l’Haia, seu d’institucions jurídiques internacionals.

Dr. Santiago Castellà SurribasDirigit principalment als llicenciats en Dret, el màster té com a objectiu l’aprofundiment en la Justícia Penal Internacional per facilitar l’accés professional a tribunals i institucions internacionals i la defensa dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari en l’àmbit estatal i internacional. Entre les seves sortides professionals destaquen l’accés a tribunals i institucions internacionals relacionades amb la Justícia Penal Internacional, les organitzacions no governamentals amb programes específics de Justícia Penal Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, o els organismes estatals jurisdiccionals i governamentals relacionals amb la investigació i enjudiciament de crims internacionals.

La coordinació acadèmica del màster és a càrrec dels prestigiosos penalistes especialitzats en Justícia Penal Internacional Kenneth Gallant, professor de la Universitat d’Arkansas i membre de la Comissió de Recursos del Tribunal Penal Internacional, i Claudio Marcelo Lamela, lletrat del Col·legi d’Advocats del Tribunal Penal Internacional. Entre la vintena de docents del curs es troben destacats especialistes i noms de referència internacional en la matèria.

Detall de l’oferta formativa