José Mª Gay de Liébana
Professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Transcripció del vídeo publicat a La Vanguardia el 23 de març del 2020

Corea del Sud s’està convertint en el paradigma del que és el combat contra el coronavirus. Té la seva importància perquè recordem que a la dècada dels 50 del segle passat, quan va esclatar la guerra entre les dues Corees, pràcticament el 90% de la població de Corea de Sud era analfabeta o semianalfabeta. A dia d’avui pràcticament tota la població té una titulació universitària.

Corea de Sud destina el 4,22% del seu Producte Interior Brut (PIB) a Recerca i Desenvolupament (R+D). Espanya només l’1,20%. A Corea gairebé 53.000 milions d’euros; aquí, només 14.000. Però hi ha alguna dada més. Per exemple, a Corea de Sud el deute públic representa el 37% del seu PIB; a Espanya, pràcticament el 100%. A Corea del Sud, la despesa pública és del 19% sobre el Producte Interior Brut; a Espanya, el 42%. Corea de Sud tanca els seus comptes amb superàvit: més de 31.000 milions d’euros; Espanya els tanca amb dèficit: 32.000 milions d’euros.

Aquestes són les diferències entre un país que està preparat per combatre la pandèmia del coronavirus i un altre país que no està preparat i que és lamentablement molt vulnerable.