Francisco González de Posada
Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina i de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), impartirà entre els propers 25 i 27 d’octubre a la seu de l’Institut d’Estudis Canaris de Sant Cristóbal de la Laguna (Tenerife) el curs “Cosmología: en torno a la materia y la energía. Física, Filosofía, Matemática” amb el suport de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote, el Cabildo de Tenerife i la Fundació Caja Canarias.

Els objectius del curs se centren en oferir una visió general del problema de la matèria, estimular la reflexió sobre el mateix i facilitar la construcció crítica personal d’una resposta al problema. Els assistents rebran un certificat d’assistència i els alumnes de grau universitari que aspirin a reconeixement formal del curs a l’efecte de crèdits oficials hauran de fer un treball personal supervisat pel professor del curs amb l’estudi concret d’un dels temes centrals o complementaris. Les sessions se celebraran entre les 16 h i les 20 h per completar 12 hores lectives, cadascuna amb 15 minuts de diàleg obert. Els estudiants hauran d’assistir almenys al 60% de les sessions.

El primer dia, l’acadèmic d’honor abordarà les categories fonamentals de la natura, detenint-se en la matèria inercial i la matèria gravitacional, per abordar en la segona sessió les teories físiques del segle XIX al voltant de l’energia, la relativitat especial (transmutabilitat massa-energia i l’univers) i la física molecular atòmica i nuclear. L’última sessió aproximarà a l’auditori a la física de partícules elementals, la història de l’univers i la matèria i l’energia fosca.

La Cosmologia va ser el primer tema objecte d’atenció per la humanitat en les albors de la substitució del mite per la raó. Es va constituir així històricament en el primer problema intel·lectual. I en aquesta condició de problema ha permeat tota la història del pensament, de tal manera que perviu com a problema en l’actualitat. A ell s’han dedicat, des de diferents perspectives, pensadors i científics de la història universal com ara Plató, Aristòtil, Sant Agustí d’Hipona, Nicolau Copèrnic, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Immanuel Kant, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Martin Heidegger, Xavier Zubiri, i més recentment, Stephen Hawking i Roger Penrose.

“En aquest marc problemàtic de la realitat còsmica ocupa un lloc preferent un problema cabdal en l’actualitat amb nombrosos matisos: Què és matèria? On és la matèria? Matèria fosca? Què és energia? Energia fosca? Equivalència massa-energia? El curs assumeix íntegrament el coneixement bàsic en tant que temes de física, però els tracta en perspectiva de la seva fonamentació filosòfica i de la seva formalització matemàtica. Es fa, doncs, una revisió històrico-filosòfica, integradora de les aportacions intel·lectuals de la Física, Matemàtica i Filosofia i oberta al futur”, assenyalen els organitzadors del curs en la seva presentació.