González de Posada, col·laborador habitual de l’Acadèmia, presenta l’obra “Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica”

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Teología de la Creación del UniversoFrancisco González de Posada, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat el llibre “Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica”, en el qual tracta de determinar la naturalesa de Déu en la seva relació amb l’univers, concretant i analitzant els seus atributs còsmics. L’autor és catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i, al seu torn, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en Teologia, en Filosofia i en Sociologia.

“Per relació de Déu amb el cosmos s’entén el nostre univers, l’univers del que parla la física, l’univers que ha vingut estudiant i observant la ciència. Aquí s’analitza el procés històric de progressiu coneixement fins a la concepció avui vigent. És a dir, el problema de l’univers al llarg de la història humana des de la perspectiva pròpiament científica. Per a això, s’ofereix un estudi històric acceptablement detallat de les connexions, acords i desacords, entre la concepció de Déu i la de l’univers i de la seva possible relacionalitat” , explica el mateix autor sobre l’obra.

Per a González de Posada, el coneixement de l’univers i de la creació en versió religiosa informa sobre Déu, modulant l’elaboració humana del concepte del creador. Tracta, doncs, del problema de la relació Déu-univers al llarg de la història humana o, pròpiament, de la teologia de la Creació de l’univers en el seu llarg desenvolupament històric a la llum dels progressos científics.