González de Posada, col·laborador habitual de l’Acadèmia, presenta l’obra “Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica”

Teología de la Creación del Universo de Francisco González de PosadaFrancisco González de Posada, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat el llibre “Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica”, en el qual tracta de determinar la naturalesa de Déu en la seva relació amb l’univers, concretant i analitzant els seus atributs còsmics. L’autor és catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i, al seu torn, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en Teologia, en Filosofia i en Sociologia.

“Per relació de Déu amb el cosmos s’entén el nostre univers, l’univers del que parla la física, l’univers que ha vingut estudiant i observant la ciència. Aquí s’analitza el procés històric de progressiu coneixement fins a la concepció avui vigent.

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

És a dir, el problema de l’univers al llarg de la història humana des de la perspectiva pròpiament científica. Per a això, s’ofereix un estudi històric acceptablement detallat de les connexions, acords i desacords, entre la concepció de Déu i la de l’univers i de la seva possible relacionalitat” , explica el mateix autor sobre l’obra.

Per a González de Posada, el coneixement de l’univers i de la creació en versió religiosa informa sobre Déu, modulant l’elaboració humana del concepte del creador. Tracta, doncs, del problema de la relació Déu-univers al llarg de la història humana o, pròpiament, de la teologia de la Creació de l’univers en el seu llarg desenvolupament històric a la llum dels progressos científics.