Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va impartir entre els passats 25 i 27 de juliol el curs “Cosmología. En torno a la materia y la energía”, inclòs en el programa d’enguany dels Cursos d’Estiu de la Universitat de Cantàbria. Les sessions, obertes a tots els públics, encara que homologades amb fins a un crèdit per als estudiants de grau universitari, s’han impartit a l’Escola Oficial d’Idiomes del municipi càntabre de Laredo.

“La Cosmologia, estudi de l’univers, va ser pròpiament el primer tema objecte d’atenció per la humanitat als inicis de la substitució del mite per la raó. Es va constituir així històricament en el primer problema intel·lectual. I en aquesta condició de problema ha permeat tota la història del pensament, de tal manera que perviu com a problema actualment. S’hi han dedicat, des de diferents perspectives, i entre molts altres, algunes de les ments més preclares: Plató, Aristòtil, sant Agustí, Nicolau Copèrnic, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Immanuel Kant, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Martin Heidegger, Xavier Zubiri, i més recentment Stephen Hawking i Roger Penrose“, assenyalava el mateix acadèmic a la presentació del curs.

Per a González de Posada, en aquest marc problemàtic de la realitat còsmica ocupa lloc preferent un problema cabdal actualment amb nombrosos matisos. En aquest sentit, les sessions han tractat de respondre les preguntes més recurrents: què és matèria?, on és el material?, hi ha matèria fosca?, què és energia?, hi ha una energia fosca? Quina és l’equivalència massa-energia? “El curs assumeix íntegrament el coneixement bàsic en tant que temes de física, però els tracta en perspectiva de la seva fonamentació filosòfica i de la seva formalització matemàtica. Es fa, doncs, una revisió historicofilosòfica, integradora de les aportacions intel·lectuals de la Física, la Matemàtica i la Filosofia, oberta al futur”, assenyala l’expert.

En aquest sentit, els objectius del curs es van centrar a oferir una visió general del problema de la matèria i l’energia, estimulant-ne la reflexió i facilitant la construcció crítica personal d’una resposta al problema. Els destinataris del curs van ser tant estudiants de ciències com de lletres, especialment de física i filosofia, però pel caràcter d’interdisciplinarietat i d’enfrontament amb un dels problemes intel·lectuals permanents en la història de la humanitat és d’interès per a un públic general interessat en la matèria.

González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de vuit doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del saber. Fou reconegut amb la Medalla d’Honor al Foment de la Invenció i fou així mateix rector de la Universitat de Cantàbria.

És acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i membre de l’Acadèmia Mundial d’Arts i Ciències, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Cadis, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i la Reial Acadèmia de Ciències, Belles Arts i Bones Lletres d’Ècija i acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cantàbria, de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis i de la Reial Acadèmia de Medicina de Canàries. Presideix l’Acadèmia de Ciències i Enginyeries de Lanzarote.