Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta una nova edició del llibre “En torno al tiempo. De las diversas concepciones del ‘tiempo’ a los posibles ‘tiempos naturales'” (Ediciones Matrioska), on recull i amplia els conceptes que va desenvolupar en el curs “Cosmología en torno al tiempo” i aborda la qüestió del temps des de tres àmbits fonamentals: el temps cosmològic, filosòfic o físic; la durada i mesura, i el temps psicològic o de la consciència. Tot això des de la seva condició de problema fonamental, que exigeix respostes encara que romangui sense solució. L’obra també es troba en format ebook.

El llibre fa una revisió històrica i filosòfica de les diverses concepcions del temps, elaborades al llarg de la història del pensament, amb pressupostos de les disciplines intel·lectuals considerades com a filosofia, física, matemàtica, teologia i psicologia. D’aquesta manera, dedica capítols específics a Plató, Aristòtil, sant Agustí, Isaac Newton, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Albert Einstein, Martin Heidegger, Xabier Zubiri, Stephen Hawking o Roger Penrose, entre altres filòsofs i físics que han centrat els seus estudis en aquesta matèria.

En l’anàlisi i la crítica de les respostes ofertes al llarg de la història i de les diferents escoles de pensament al problema del temps, es presta una atenció especial a la necessitat filosòfica d’assumir el coneixement físic, seguint la màxima de José Ortega i Gasset que “la filosofia primera és funció de la física”. Una filosofia que, per altra banda, ha de polir i completar els fonaments, els conceptes i els principis de la física. Mancant coneixement científic, la filosofia ocupa, de nou, lloc preferent per a l’elaboració de cosmovisions sobre la creació en la seva totalitat.

En última instància, l’obra llança una mirada d’obertura al futur davant la possibilitat d’existència d’altres universos i d’altres possibles temps naturals respecte dels quals la física només sap que no pot saber sobre ells i es posa de manifest el nou paper rellevant de la filosofia. “El llibre es caracteritza perquè tothom qui el llegeix pot discernir el seu seny general, la seqüència lògica del tot com a reveladora d’una filosofia profunda de la naturalesa i de la vida”, s’assenyala a la presentació d’aquesta nova edició.

Dr. Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de vuit doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del saber. Va ser reconegut amb la Medalla d’Honor al Foment de la Invenció i va ser així mateix rector de la Universitat de Cantàbria.

És acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i membre de l’Acadèmia Mundial d’Arts i Ciències, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Cadis, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i la Reial Acadèmia de Ciències, Belles Arts i Bones Lletres d’Ècija i acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cantàbria, de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis i de la Reial Acadèmia de Medicina de Canàries. Presideix l’Acadèmia de Ciències i Enginyeries de Lanzarote.