Francisco González de Posada
Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina i de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Jorge Juan y Santacilia

Jorge Juan y Santacilia

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 23 de març a la jornada “Jorge Juan. En torno a su vida y su obra”, organitzada per la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya amb motiu de la publicació recent d’un complet estudi de González de Posada amb el mateix títol sobre la trajectòria vital i científica d’un dels científics espanyols per excel·lència. A la sessió també van intervenir José María Blanco Núñez, capità de navili i secretari general de la Reial Acadèmia de la Mar, que va exposar el treball “Jorge Juan, marino”, i Rafael Bachiller García, director de l’Observatori Astronòmic Nacional i acadèmic de número de la Secció de Ciències Experimentals de la Reial Acadèmia de Doctors, qui va dissertar sobre “Jorge Juan, geodesta y astrónomo”.

Els tres estudiosos van esbossar les diferents facetes com a humanista, enginyer i científic que va desenvolupar aquest reconegut científic i pensador de la Il·lustració, del qual es reconeixen com un dels seus principals èxits el mesurament de la longitud del meridià terrestre durant la missió geodèsica francesa del segle XVIII, que va demostrar que la Terra està aplatada als pols.

González de Posada ja havia abordat la figura d’aquest científic als diversos fòrums acadèmics on havia pronunciat la conferència “La Academia de Ciencias del matemático Jorge Juan”, una exposició on l’acadèmic d’honor de la RAED se centrava en els importants descobriments d’aquest científic alacantí, incidint així mateix en la seva contribució al desenvolupament de l’enginyeria naval i els estudis d’astronomia. Un altre dels aspectes de la trajectòria de Jorge Juan estudiats per González de Posada i que ara du a terme en aquest llibre és el seu paper innovador a l’educació superior, que va abordar a l’estudi “Jorge Juan: innovador de la educación superior en la España ilustrada”, publicat an la “Revista Complutense de Educación”.

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

D’altra banda, González de Posada també havia abordat la faceta humanística i literària d’aquest destacat científic i pensador a l’obra “Jorge Juan y su asamblea literaria (Cádiz, 1755-58)”, on aborda la tertúlia que ell mateix va fundar el 1755 a la seva residència gaditana, que va anomenar Assemblea Amistosa Literària. La cita reunia tots els dijous professors de l’Acadèmia de Guàrdies Marines i del Col·legi de Cirurgia de Cadis, a més de diversos matemàtics i astrònoms, per repassar les darreres publicacions científiques. És un altre dels aspectes que l’acadèmic també reprèn ara al llibre.

Catedràtic de Física Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis d’enginyeria i és membre de diverses acadèmies científiques.