José María Bové
President de Bové Montero y Asociados, cònsol general honorari d’Àustria per a Catalunya i Aragó i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Article publicat al diari “El Economista” l’11 de març del 2022

José María Bove

Dr. José María Bové

José María Bové, president de la signatura d’auditoria Bové Montero y Asociados i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), proposa una sortida a la crisi per a les empreses que més pateixen les seves conseqüències i, alhora, les que suporten el pes de l’economia i l’ocupació a Espanya a l’article “Fusión en pequeñas y medianas empresas: una respuesta eficaz e inteligente”, publicat el passat 11 de març a l’especial que el diari “El Economista”, publica sobre “Franquicias, Pymes y Emprendedores”.

Dades en mà, l’acadèmic reflexiona sobre la importància que les petites i les mitjanes empreses tenen no només en l’economia espanyola, sinó en la cohesió social i territorial, per advertir que el camí de la recuperació ha de partir de la seva viabilitat i enfortiment. Per això considera que les fusions són el millor mecanisme per conservar l’activitat i els llocs de treball i competir als mercats nacionals i internacionals amb garanties.

“És conegut de tots que Espanya és un país el teixit productiu del qual està integrat de forma fonamental per pimes i al qual li costa molt que les seves empreses aconsegueixin una mida adequada que els permeti emprendre, amb plenes garanties d’èxit, els reptes que una dimensió reduïda no contribueix a possibilitar. I és obvi, per incidir encara més en la qüestió, que aquestes circumstàncies porten implícits efectes perniciosos evidents pel que fa a la competitivitat individual i agregada”, inicia l’acadèmic la seva argumentació.

Bové destaca que la legislació espanyola compta amb els mecanismes necessaris per dotar de garanties aquestes fusions, tot i que recorda la importància d’una anàlisi correcta de la situació real de les empreses abans de fer qualsevol operació. “Resulta de summa importància l’exercici de valoració de les empreses que es fusionen, d’identificació de les plusvàlues latents, de quantificació de les economies d’escala i d’elaboració de projeccions del compte de pèrdues i guanys a diversos anys, a més de la planificació de la consecució d’objectius estratègics com ara l’obertura de filials a l’estranger”, considera.

“El diagnòstic és sabut per tots per endavant i de forma empírica, ningú ho discuteix ja: la mida de les empreses espanyoles és perjudicial per a la seva competitivitat, alhora que dificulta la seva internacionalització i amenaça la seva continuïtat. Davant d’aquesta evidència, faríem bé de posar el focus en les operacions de fusió entre pimes com una resposta eficaç i intel·ligent al repte plantejat”, conclou.

Llegiu l’article