Francisco Kerdel, acadèmic corresponent per a Veneçuela de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), transmet als acadèmics i amics de la RAED el posicionament de les acadèmies veneçolanes per crear un front únic per tal d’impugnar l’ordre polític que viu el país sud-americà. Les Acadèmies Nacionals de Ciències, Història, Llengua, Medicina, Ciències Polítiques i Socials, Ciències Físiques, Matemàtiques i Naturals, Ciències Econòmiques i Enginyeria i Hàbitat van emetre un comunicat conjunt en el qual rebutgen la convocatòria a eleccions avançades per l’Assemblea Nacional Constituent, i criden els “dirigents, organitzacions polítiques, actors diversos de la societat civil i als electors, víctimes de la terrible situació que patim, a convertir aquest moment en poderosa força impugnadora de l’ordre actual”.

Francisco Kerdel VegasLes acadèmies veneçolanes argumenten al manifest “Ante las elecciones del 22 de abril” que el país no pot celebrar unes eleccions lliures ni justes mentre destacats líders de l’oposició estiguin privats de llibertat, l’autoritat electoral no garanteixi unes eleccions netes, no hi hagi un cens electoral avalat per les principals institucions internacionals ni hi hagi una llibertat absoluta de premsa. A dia d’avui ni existeixen aquestes garanties ni es dóna un mínim consens entre el Govern i l’oposició per legitimar la cita electoral.

“Veneçuela travessa una situació estructural de múltiples dificultats. Sembla fal·laç organitzar un procés electoral sol·licitat per un ens il·legítim, sense les condicions abans esmentades, de tanta importància per al restabliment de l’ordre democràtic, un esdeveniment que tal com ha estat plantejat no té adequats controls que garanteixin la imparcialitat de l’organisme encarregat de la seva execució, la neutralitat de l’Estat com un tot i l’absència de pressions indegudes, així com la plena participació de tots els veneçolans majors d’edat, residents dins i fora del país, i l’efectiu aval d’una observació internacional”, assenyala el document.

Llegiu el manifest