Oriol Amat, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, destaca en un article publicat a l’última edició de L’Econòmic, el suplement econòmic del diari El Punt Avui, el recorregut que té a Catalunya i, per extensió, a Espanya la banca cooperativa un cop diluït el paper de les tradicionals caixes d’estalvis arran de l’última crisi econòmica i financera. Amat perfila també les principals característiques d’aquestes entitats emmarcades a l’anomenat tercer sector.

Oriol Amat i Salas

Dr. Oriol Amat i Salas

“El sistema financer català s’havia caracteritzat per l’elevat pes de les caixes d’estalvis, que havien contribuït a millorar molt la vida econòmica i social amb la seva proximitat al territori i la seva potent obra social. Però ara, després de l’última crisi financera, uns pocs bancs aglutinen la major part del mercat financer català”, inicia l’acadèmic la seva reflexió. Aquest buit fa que cada vegada més clients de la banca s’interessin pel model de la banca cooperativa, encara en desenvolupament, però amb un gran potencial de creixement.

“La quota de mercat de les cooperatives de crèdit varia molt per països. Als Països Baixos o Àustria, per exemple, tenen el 40% del mercat. A Catalunya, en canvi, la seva quota de mercat se situa al voltant del 7%. Diversos estudis posen de manifest que un 30% dels consumidors voldrien ser clients d’aquest tipus d’entitats. Per tant, si aprofiten l’onada, són entitats que poden créixer molt en els propers anys”, conclou l’acadèmic.