La Fundació Clarós, creada i presidida per Pedro Clarós, acadèmic de número i vicepresident de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va fer entre els passats 6 i 13 de gener una missió al Senegal que ara documenta en un nou butlletí. Set membres de la fundació, entre ells diversos docents estrangers que completen la seva formació a Barcelona, ​​es van sumar al personal local per realitzar més de 40 intervencions quirúrgiques (estapedotomies, mastoidectomies, timpanoplàsties, extirpació de tumor dors nasal, meningocele mastoideo, reconstrucció del pavelló, penjoll del pectoral major, papilomatosi laríngia, estenosi laringotraqueal, fissura palatina, plàstia de llavis, extracció de cos estrany a l’esòfag, plàstia de parpella, fístula paròtida, tumor de coll i tumor de mastoide) a les quals es van sumar altres pacients d’otorinolaringologia consultats , una vintena d’adaptacions d’audiòfons i 40 audiometries. Totes les intervencions van resultar reeixides i van resoldre casos que la sanitat local no havia pogut tractar.

Constituïda fa més de dues dècades, la Fundació Clarós ha portat a terme ja més d’un centenar de missions en una vintena de països d’Àfrica, Àsia i Europa, on ha dut a terme intervencions sobre tumors de coll i de cara, reconstruccions de la cara per traumatismes i malalties tropicals i fins i tot per amputacions. Cirurgies a les que els beneficiaris no tenien accés. A un ritme d’entre sis i set a l’any, la Fundació ha superat actualment les cent missions. A aquestes missions se sumen les beques formatives que concedeix a facultatius d’altres països, amb estades a Barcelona de fins a sis mesos.

La Fundació Clarós i la RAED van subscriure un conveni de col·laboració que compromet a la Reial Acadèmia a patrocinar les accions solidàries de la fundació i a sumar-se de forma activa als actes que celebra a Barcelona i altres ciutats espanyoles per donar a conèixer la seva tasca i obtenir finançament.

Fundació Claros - missió humanitària a Senegal