Portada de Planificación de proyectos de ingeniería, de Joaquín Bautista-ValhondoJoaquín Bautista-Valhondo, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i President de la secció de Ciències Tecnològiques i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha presentat l’obra “Planificación de proyectos de ingeniería”, editada per l’Associació per al Desenvolupament de l’Enginyeria d’Organització i l’editorial Dextra, un llibre enfocat a analitzar i descriure els aspectes bàsics relacionats amb la gestió de projectes singulars i els aspectes concrets vinculats amb la planificació i programació d’activitats.

Joaquín Bautista-Valhondo

Dr. Joaquín Bautista-Valhondo

“Els projectes han acompanyat l’ésser humà des de les primeres civilitzacions, degut en part a la preciosa curiositat i ben orientada inquietud que (moltes vegades) caracteritza la nostra espècie. Així que no és estrany que cada dia tinguem notícies sobre èxits científics i tècnics, nous artefactes, construcció de grans instal·lacions, rodatge de noves pel·lícules, creació de nous jocs, propostes de noves lleis que passen per procés de debat, etc….”, s’assenyala a la introducció del llibre.

Com qualsevol projecte humà, els projectes industrials també es poden considerar singulars, ja que no corresponen a les tasques quotidianes pròpies del règim de funcionament normal d’un sistema productiu de les empreses, sinó a un canvi per millorar o optimitzar recursos o aconseguir nous resultats, tal com analitza l’obra.

Bautista-Valhondo és també autor de “Modelos y Herramientas de Decisión”, “Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo” i “Metaheurísticas en Ingeniería”, tres obres de referència en la seva matèria editades l’any 2020 pel segell Dextra. Tot i que els tres llibres estan dirigits principalment a un públic introduït, el to divulgatiu en què estan escrits els fa accessibles a qualsevol interessat en els temes que aborden.