Antonio Gens pronuncia la Conferencia Terzaghi

Antonio Gens, professor del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser el responsable de pronunciar la reconeguda Conferència Terzaghi en el marc de la vintena Conferència Internacional sobre Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica celebrada a Sidney el passat mes de maig.

La Conferència Terzaghi és el punt culminant de la trobada de la Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica, que es fa cada quatre anys, i sempre correspon a un reconegut estudiós de l’enginyeria geotècnica per les seves aportacions en aquest camp. També coneguda com l’Oració Terzaghi, rendeix tribut a la figura de Karl Terzaghi, primer president d’aquesta societat internacional.

Dr. Antonio Gens

Dr. Antonio Gens

Gens ha treballat en investigació, consultoria i docència geotècnica durant quatre dècades. Els seus camps de recerca han inclòs els sòls no saturats, les argiles toves i el desenvolupament d’anàlisis multifísiques acoblades en tots els quals ha fet contribucions seminals. També ha realitzat importants contribucions a les àrees d’assaigs de laboratori, mesures de camp i retroanàlisi, models constitutius i numèrics, caracterització in situ de sòls, congelació de sòls i millora del terreny, estabilitat de talussos, dics d’estèrils, túnels i emmagatzematge de residus nuclears.

És autor o coautor de més de 400 articles publicats a revistes i conferències internacionals. També ha publicat 15 capítols de llibres i ha coeditat 12 llibres i números de revistes especials. Participa freqüentment en conferències i reunions tècniques nacionals i internacionals on té una gran demanda com a conferenciant. A més de participar en grans projectes d’enginyeria i geotècnia nacionals i internacionals, les seves contribucions al camp geotècnic li han valgut nombrosos reconeixements.

Va ser vicepresident de la Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica per a Europa entre el 2013 i el 2017 i és membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria del Regne Unit i té doctorats honoris causa per la Universitat de Grenoble i la Universitat Tècnica d’Enginyeria Civil de Bucarest. Ha rebut nombrosos premis, com ara la Medalla Telford del Regne Unit dues vegades o la Medalla George Stephenson, també dues vegades, i el Premi RM Quigley de la Societat Geotècnica Canadenca. Va pronunciar la Conferència Rankine del 2007 i el 2017 va rebre la Medalla d’Or Kevin Nash de la Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica. El 2019 va ser nomenat enginyer llorejat per la Reial Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya.