Josep Maria Bové, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i soci fundador i president de Bové Montero y Asociados, ha publicat el llibre “Hacer negocios en España” (Profit Editorial), una completa guia sobre la legislació en matèria laboral, fiscal i mercantil del mercat espanyol.

Adreçada tant a l’inversor local com al forani, l’obra descriu així mateix els trets principals de la societat i el mercat espanyols, des de la geografia, demografia i realitat institucional a les polítiques i les llengües, a més d’aquells aspectes de caire jurídic, tributari, contable i laboral que afecten a la creació d’una activitat empresarial a Espanya.