José Luis Bonet, doctor en Dret i president de la Cambra de Comerç d’Espanya i president d´Honor de Freixenet, va ingressar com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne sessió que es va celebrar al celler del Grup Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia el 29 de juny. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La refundación del sistema cameral y la creación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. La ley 4/2014 del 1 de abril”. Li va respondre, en nom de la Reial Corporació, l’acadèmic numerari i vicepresident de la institució Xabier Añoveros. L’acte es va poder seguir tant de manera presencial com en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, on es pot visionar.

Dr. José Luis Bonet

Dr. José Luis Bonet

Professor d’Economia Política i Hisenda pública de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona durant gairebé cinc dècades, expresident del Grup Freixenet i del Fòrum de Marques Renomenades Espanyoles -càrrecs que manté de forma honorària- i del Consell d’Administració de la Fira Internacional de Barcelona, ​​el nou acadèmic ha sabut conjugar fins a l’excel·lència aquesta faceta acadèmica i professional doble en l’àmbit de la gestió empresarial per abanderar grans projectes de cooperació i projecció internacional de l’empresa espanyola. Una feina que actualment desenvolupa des de la Cambra de Comerç d’Espanya.

Al seu discurs d’ingrés, de fet, va repassar la història d’aquest model, tant des d’un punt de vista històric com legal, per definir-ne tant les fortaleses i les fites com les debilitats que ha presentat en moments de crisi. Aturant-se en l’impacte que va patir durant la crisi econòmica i financera del 2008 i en la refundació, de la qual va ser artífex, amb la llei de l’any 2014 i la creació de la Cambra de Comerç d’Espanya. En la versió definitiva editada per la Reial Acadèmia, el discurs s’acompanya d’un annex amb totes les referències legals i normatives.

“Al món hi ha més d’11.000 cambres de comerç. A cada país, a la pràctica, hi ha un sistema cameral de manera que les cambres de comerç han passat a ser una marca universal, cosa que suposa per a elles una sinergia indubtable i esdevé a molts efectes un avantatge posicional i pràctic significatiu. L’interès màxim del tema cameral rau, al meu entendre, en el seu paper de promotor econòmic, però també en allò que jo anomeno la defensa institucional i, en particular, del sistema econòmic vigent en el país i la seva aportació al desenvolupament i progrés del mateix”, va assenyalar Bonet per establir el significat últim de les cambres de comerç.

El nou acadèmic es va mostrar optimista davant del futur malgrat la gran incidència de la pandèmia sobre el teixit productiu i els serveis d’Espanya. “La tremenda disrupció que ha suposat la pandèmia mundial de la Covid-19, amb nefastes conseqüències sanitàries, econòmiques i socials no ha impedit la tasca de la Cambra de Comerç d’Espanya i del sistema cameral espanyol, ans al contrari, ha significat una intensificació del servei als interessos generals de les empreses i de la societat, tant per acompanyar les empreses en la seva lluita resilient, com per procurar fer-los arribar l’ajuda de la Unió Europea (Next Generation UE), incidint absolutament als reptes que la Cambra i el sistema cameral s’han imposat cap al futur”, va concloure.

Discurs d’ingrés