Joan Francesc Corona presenta l’estudi “El gobierno de la empresa familiar”

Joan Francesc Corona, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i director general de l’Institut de l’Empresa Familiar, ha presentat l’estudi “El gobierno de la empresa familiar”, on glossa i posa al dia les recomanacions de la “Guía de buen gobierno en la empresa familiar”, una obra pionera de referència que va elaborar fa ja més d’una dècada el propi Institut de l’Empresa Familiar amb la col·laboració de l’escola de negocis IESE i la Fundació d’Estudis Financers, tres institucions de referència internacional en els estudis de gestió empresarial.

Corona analitza les diferents estructures que es donen en aquestes societats i proposa models de gestió específics per a cadascuna d’elles amb una sèrie d’objectius clars i concisos: materialitzar la missió que des del punt de vista de la família té l’empresa, preservar el patrimoni, els valors i la cultura de la família emprenedora, evitar conflictes familiars i, si s’escau, ajudar a solucionar-los, dissenyar una adequada planificació patrimonial que compatibilitzi les necessitats financeres de la família amb les de l’empresa, potenciar la comunicació entre accionistes familiars i impulsar el desenvolupament del lideratge a les generacions futures.

Dr. Juan Francisco Corona“El govern familiar pot desenvolupar-se mitjançant mecanismes formals o informals, tot i que el creixement de la família i de l’empresa aconsellen introduir elements formals tot bon punt sigui possible. La naturalesa d’aquests mecanismes depèn, igual que la dels d’administració, del tipus d’empresa, de la seva mida i del nombre de generacions que s’hagin incorporat al projecte -sintetitza l’acadèmic-. En la mesura que les empreses creixin i es vagin succeint noves generacions és recomanable que el govern familiar es faci mitjançant mecanismes com l’Assemblea Familiar i el Consell de Família, i que es materialitzi documentalment, per exemple, mitjançant protocols familiars. És molt convenient, a més, discutir de forma periòdica la forma en què aquestes estructures poden ser actualitzades en resposta als requeriments de un sistema de govern i de relacions que canvien amb el pas del temps”.

Corona analitza un per un aquests òrgans de govern propis de l’empresa familiar, estableix el model de relació entre la família i l’empresa i defineix un altre òrgan que ha resultat fonamental per a la pervivència de l’empresa familiar al llarg de diverses generacions: el Protocol Familiar, un document que conté de forma expressa la manera en què la família desitja donar respostes als seus objectius corporatius. Clarifica les relacions entre família i empresa i, per sobre de tot, busca evitar els conflictes familiars. Corona proposa una sèrie de pautes per a elaborar-lo i conclou amb uns consells fonamentals que s’articulen en vuit punts.

Document complet «El gobierno de la empresa familiar»