Josep Ignasi Saranyana, acadèmic de número i president de la Secció de Ciències Humanes de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), exposa en el seu article “La teología ante el infinito” els diferents corrents teològics sobre la Creació ab aeterno i la infinitud del Creador, partint del debat que va celebrar la Reial Acadèmia el passat 30 de novembre sota el títol “Les nocions de l’infinit”. El treball serà publicat al proper número de Tribuna Plural, la revista científica de la RAED.

Després de repassar els principals corrents de pensament, des de les escoles filosòfiques de l’Antiga Grècia a les teologies agustiniana i tomasiana, Saranyana conclou que per a la teologia el concepte d’infinit se situa per norma general en l’ordre lògic. És a dir, al llarg dels segles el concepte d’infinitud del Creador s’ha entès en tant que portador d’un poder i una bondat sense límits, un concepte abstracte. Tot i això, el Déu fet home no pot ser sinó finit. “La teologia, com també la filosofia, distingeix entre l’ordre lògic o intencional i l’ordre extramental. I la noció d’infinit se situa, per a la teologia, en l’ordre lògic”, assenyala l’acadèmic. Per aquest motiu aquest Déu infinit de l’escolàstica i del deisme sigui, d’origen, un concepte abstracte i buit. El Déu viu, per contra, és perfectíssim, proper, paternal i finit com l’home, per més que transcendeixi persones i generacions.

Josep Ignasi Saranyana al debat "Las nociones del infinito"

Dr. Josep Ignasi Saranyana

Al seu treball, Saranyana també repassa les conclusions assolides al debat sobre el concepte d’infinit des del punt de vista de la física i les matemàtiques. A l’acte van participar Pilar Bayer, catedràtica emèrita d’Àlgebra de la Universitat de Barcelona i acadèmica de número de la RAED; David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la RAED; Antoni Prevosti, professor titular de Filosofia i vicedegà de la Facultat de Filosofia de la UB, i el mateix Saranyana, professor emèrit d’Història de la Teologia de la Universitat de Navarra. El debat va ser dirigit i moderat per Daniel Turbón, catedràtic emèrit d’Antropologia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número de la RAED, qui va destacar el paper enriquidor d’un debat plantejat des de diferents òrbites del saber.