La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), en nom de tots els seus membres, se suma al dol per la pèrdua del seu acadèmic emèrit Joaquim Barraquer. La RAED acomiadarà seu il·lustre col·lega amb una consolatio que s’anunciarà degudament.

Col·laborador incessant amb la tasca acadèmica des del seu ingrés com a acadèmic de número al 1987, Barraquer va morir el passat 26 d’agost a Barcelona deixant com a herència els seus grans avanços en cirurgia ocular.