Pilar Bayer, acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha impartit la conferència “Las matemáticas de la música digital” a la Facultat de Ciències de la Universitat de Cantàbria dins el cicle “Matemáticas en acción 2017-2018”, adreçat als alumnes del centre i a professors d’educació secundària.

Dra. Pilar Bayer

Dra. Pilar Bayer

Per a l’acadèmica, “la comprensió de la naturalesa del so és un tema que ha estat tractat des de les albors de la civilització i que ha donat lloc a la creació (directa) o bé a l’aplicació (indirecta) de conceptes matemàtics de diversa naturalesa. Al taller es va fer una introducció a les tècniques matemàtiques més rellevants presents avui en el tractament digital de la música, que intervenen des de la seva composició i interpretació fins a la seva reproducció i emmagatzematge”.

Els objectius d’aquest cicle són difondre el paper essencial que tenen les matemàtiques en camps molt variats del coneixement científic i tècnic, mostrar l’aplicació de les matemàtiques a problemes reals i ensenyar com es construeixen models matemàtics per al seu estudi, completar la visió de les matemàtiques ofertes en els ensenyaments reglats amb una visió interdisciplinària i servir com a punt de trobada de persones provinents de diferents àmbits que utilitzen les matemàtiques com a base o eina fonamental en el seu treball o estudi.