Ignacio Buqueras, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president d’honor de la Fundació Independent i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), destaca a l’article “Más sociedad, menos y mejor Estado”, publicat al diari “La Razón” en la seva edició del passat 27 de febrer, la importància del primer Congrés Nacional de Societat Civil, celebrat al Casino de Madrid el 27 i el 28 de febrer, per enfortir la democràcia i reforçar el pes de l’opinió pública. La cita va estar convocada per l’Associació Nacional Societat Civil Ara, presidida per l’acadèmic i vicepresident de la RAED Aldo Olcese, i va comptar amb la presència de nombroses personalitats, entre ells els expresidents de Govern Felipe González i José María Aznar.

Impulsor de conegudes iniciatives de la societat civil com l’Associació per a la Promoció del Patrimoni Espanyol, la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Gent Gran o l’Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, Buqueras va incidir en aquest paper determinant per a la democràcia espanyola que suposa la societat civil. “El protagonista de la democràcia no és l’Estat, com no és el mercat el protagonista de la llibertat. El gran protagonista de la democràcia ha de ser el ciutadà, expressió pública de la persona vinculada a la seva comunitat”, assegura l’acadèmic al seu article.

Dr. Ignacio BuquerasD’aquí que per a Buqueras el desenvolupament de la ciutadania sigui una prioritat: “Un desenvolupament que passi per la construcció de la societat civil, és a dir, d’una societat formada per ciutadans lliures que exerceixen els seus drets i compleixen les seves obligacions en un marc institucional que els permeti aprofitar les seves capacitats per a una perfecta governació”.

“Un pas molt important per a l’enfortiment i projecció de la nostra societat és, sens dubte, la celebració d’aquest primer Congrés Nacional de la Societat Civil, amb el lema ‘Repensar Espanya’“, conclou Buqueras. El Congrés, patrocinat per la RAED i la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, es va articular en diversos seminaris de debat i va comptar amb la participació de personalitats de reconegut prestigi intel·lectual i professional, que van reflexionar sobre els diversos aspectes plantejats i van realitzar un diagnòstic sobre la situació en cada àmbit de reflexió proposant solucions de millora. Les seves conclusions han estat formulades en termes de propostes operatives, que seran objecte de presentació pública i divulgació davant la societat, les institucions i l’opinió pública.

La cita va incidir en la necessitat de construir una societat civil espanyola forta per superar l’actual crisi de la democràcia representativa, amenaçada per moviments populistes i nacionalistes, i la crisi de l’Estat de Benestar, que provoca un augment de les desigualtats i tensions socials. “A tot això se sumen els problemes derivats de l’organització territorial, del sistema electoral i de la debilitat de la consciència nacional, conseqüència de la instrumentació de l’educació i la desafecció i desconeixement de la història contemporània entre els més joves”, van concloure els ponents.