Lorenzo Gascón Fernández

Dr. Lorenzo Gascón

Lorenzo Gascón, acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha participat en la Conferència Internacional que l’Acadèmia Mundial de les Arts i les Ciències (WAAS), de la que també és membre, ha celebrat a Podgorica (Montenegro) entre els passats 16 i 18 de maig amb el treball “An arduous and essential task: coexistence and integration”. Les sessions es van centrar en l’acceleració de la història que comporta la globalització, amb un desenvolupament tecnològic fins ara desconegut i uns canvis socials i culturals també sense precedents.

En aquesta línia, l’acadèmic de la RAED aborda al seu treball un dels principals problemes que afronta Europa: la crisi de la immigració il·legal i la integració social, laboral i cultural d’aquests immigrants als diferents països d’acollida. “Als últims anys, la riba nord de la Mediterrània es troba sota una creixent pressió causada pel flux migratori sense precedents de l’Àfrica i l’Orient Mitjà. S’hauran de fer grans esforços, s’estan fent, per garantir una correcta convivència de milions de persones de diferents orígens que s’hagin establert a Europa o tinguin la intenció de fer-ho”, inicia l’acadèmic la seva reflexió després d’enumerar els principals fluxos migratoris de la història entre ambdues ribes.

Per a Gascón, els recents conflictes en diversos països de l’Orient Mitjà i el Magrib i el desequilibri demogràfic i de riquesa en les regions mediterrànies han comportat unes onades migratòries per les quals ni els països de la ribera nord ni les institucions específiques com la Unió per la Mediterrània, amb seu a Barcelona, ​​estaven preparats. “Fins ara s’havia dut a terme un treball extens i eficaç per analitzar els problemes d’adaptació i integració derivats de les grans migracions dels darrers 30 anys. L’ensenyament de l’idioma local, l’estudi dels problemes relacionats amb la coexistència de diferents cultures i religions i molts altres aspectes haurien de generar acceptació mútua i l’adopció de persones d’altres orígens…”. Ara per l’acadèmic tot això sembla resultar insuficient donada la situació actual.

“La migració controlable i controlada seria ideal. L’arribada de migrants qualificats, disposats a aprendre l’idioma local i integrar-se dins de la societat receptora, segurament serien benvinguts. Però això és, per desgràcia, una il·lusió. D’aquí el sorgiment de moviments populistes que proclamen la pèrdua de la identitat cultural i nacional. Els prejudicis són freqüents i van en augment. La necessitat de polítiques migratòries comuns i coherents dins de la Unió Europea sembla òbvia. Tot i així, la realitat també és diferent en aquest punt. La dicotomia entre globalització i nacionalisme és una cosa que no podem ignorar i que és difícil de resoldre. Tot i que és difícil d’admetre, el futur de l’Europa en què hem crescut està en crisi. Tots hem de fer un esforç per trobar solucions a la situació actual. Solucions que fins ara han eludit els nostres polítics. Perquè la convivència al món en què vivim està en joc”, conclou.