Resultado del proceso de envejecimiento de la muesca acetabular y el perfil del borde acetabular

Resultat del procés d’envelliment de la osca acetabular (part superior) i el perfil de la vora acetabular (part inferior). Escala de barra (línia blanca) representa 1 cm. A) Dona de 73 anys. B) Home, 83 anys; C) Home, 67 anys; D) Home, 83 anys; I) Dona de 56 anys. F) Dona de 94 anys.

Daniel Turbón, catedràtic emèrit d’Antropologia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a la prestigiosa revista “International Journal of Legal Medicine” (Springer), al seu número 133, corresponent a aquest mes de maig, el treball “Application of the recent San Millán Rissech acetabular adult aging method in a North American sample”, que signa al costat de les antropòlogues Marta San Millán i Carme Rissech, del Grup d’Antropologia Física de la Facultat de Biologia que ell mateix va impulsar.

L’estudi aborda el diagnòstic de l’edat esquelètica en el moment de la mort, segons el grau d’envelliment de la fossa acetabular en diferents poblacions. El seu objectiu principal és avaluar la precisió del mètode sobre una mostra nord-americana composta per 826 individus blancs (456 homes i 370 dones) de la col·lecció Bass, així com determinar si la metodologia revisada mostra taxes de precisió més altes que les trobades en altres col·leccions prèviament estudiades.

La col·lecció d’esquelets, d’edat i sexe coneguts, donats per William Bass es conserva al Centre d’Antropologia Forense de la Universitat de Tennessee. L’esmentada col·lecció té reconegut un programa de donació de cossos humans, i ara per ara compta amb més d’un miler d’esquelets. És una de les col·leccions més nombroses d’esquelets humans moderns dels Estats Units. Té també l’avantatge d’incloure individus amb diferents ancestres. És a dir, europeus, africans i alguns asiàtics. Tots els individus analitzats en aquest estudi van morir a la fi del segle XX i els primers anys del segle XXI, específicament entre els anys 1977 i 2013.

Dr. Daniel Turbón

Dr. Daniel Turbón

En el context internacional hi ha una demanda creixent de tècniques de diagnòstic de l’edat esquelètica, ràpides i senzilles, per a informes preliminars, reclamades per entitats com Nacions Unides, Creu Roja i la Comissió Internacional de Persones Desaparegudes, entre d’altres. La recerca de la veritat, justícia, reparació i no repetició porta amb si grans reptes. Per citar un exemple, només a Colòmbia hi ha 95.482 persones desaparegudes, els casos estan en procés de recerca i identificació dins del Sistema d’Informació Xarxa de Desapareguts i Cadàvers.

Les conclusions de l’estudi de Turbón indiquen que el mètode acetabular de diagnòstic de l’edat presenta uns resultats de precisió acceptables. L’error absolut mitjana obtinguda va ser de 7,19 anys en homes i 9,65 anys en dones. La precisió en aquestes últimes és significativament menor que en els homes probablement a causa del seu major variabilitat morfològica associada amb diversos factors diferents de l’edat. En qualsevol cas, aquest mètode ha proporcionat millors estimacions d’edat que altres marcadors de l’edat pèlvica utilitzats actualment en els laboratoris antropològics.