La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors ha llançat la seva nova web corportativa coincidint amb el Dia Mundial de la Salut per reforçar el projecte científic i divulgatiu “El coronavirus des del coneixement”, que desenvolupa des del passat març, coincidint amb el confinament decretat per les autoritats espanyoles arran de la pandèmia, al costat de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED). El seu objectiu no és altre que contribuir des d’una vessant pluridisciplinar a aportar coneixement sobre l’actual pandèmia del coronavirus que provoca la Covid-19, així com establir un marc de comunicació amb la societat per tractar d’orientar-la des de la veracitat científica.

Les dues institucions comparteixen esforços i espais de comunicació per difondre el seu missatge i respondre amb criteri a totes aquelles preguntes que puguin sorgir sobre el coronavirus, el contagi, la malaltia, el confinament i les afectacions que l’actual situació està tenint en la societat, l’economia i el nostre sistema de valors. Destacats especialistes en diverses matèries oferiran el seu punt de vista al respecte.

“Són moments difícils, però hem de sortir enfortits per ser millors persones i millors professionals. Moments on l’accés a la informació des del coneixement per part de la societat és vital, per la nostra salut, per la dels nostres familiars i entorn, així com més endevant, el nostre futur. Informació que ajudi a més a planificar el curt i mig termini i pensar en el llarg termini”, assenyala Vivian Hartmann, directora de Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals de la Fundació.

Nascuda com a entitat sense ànim de lucre, la Fundació Pro Reial Acadèmia té el seu origen en la iniciativa de la societat civil per donar suport a les activitats i objectius de la RAED i una naturalesa juridicoprivada, com així figura en els seus Estatuts Fundacionals. El seu Consell serà l’òrgan consultiu principal i estarà format per persones d’especial relleu en el món acadèmic, professional, empresarial, polític, associatiu, cultural o social, que pels seus destacats coneixements o aportacions puguin ajudar al ple desenvolupament de les seves finalitats fundacionals i a la formulació de les seves estratègies i polítiques. Al principi aquest òrgan està compost pel gruix dels membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia, encara que obert a noves incorporacions.

Lloc web de la Fundació