La Reial Acadèmia de Doctors (RAD) organitza junt amb la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag) mexicana el Congrés Internacional d’Investigació “Innovación y Desarrollo Regional”, que se celebrarà en La Laguna (Mèxic) entre el 15 i el 16 d’octubre.

La RAD hi serà representada pel seu president, Alfredo Rocafort, que hi impartirà la conferència inaugural: “Lecciones de la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento y retos de futuro”. Així mateix hi participaran els acadèmics numeraris José Daniel Barquero, Joaquim Gironella i Xabier Añoveros Trias de Bes, a més dels acadèmicos corresponents per a Mèxic Federico González Santoyo i Manuel Medina. La delegació catalana es complertarà amb la presència de Jordi Martí Pidelaserra, representante del Departament de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.

La trobada té com a objectiu crear un espai d’interacció entre investigadors, professionals, docents, estudiants y empresaris per tal de facilitar el desenvolupament de la innovació, el desenvolupament regional i l’increment de la competitividad empresarial a la regió.