Dra. Cecilia Kindelán

Dra. Cecilia Kindelán

Cecilia Kindelán, professora de Comunicació a ESIC Business & Marketing School i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar en les Jornades de la Conferència dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles, organitzades els passats 24 i 25 de novembre a Sevilla pel Consell Social de la Universitat Pablo de Olavide dins del marc del 25è aniversari de la seva creació. Les jornades, que van versar sobre aquesta cooperació entre universitat i empresa i la transferència de coneixements, van ser inaugurades per José Daniel Barquero, director de la consultora Strategic Economic Relations, catedràtic de l’Open University La Salle i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i de la RAED.

L’acadèmica va presentar un estudi en què va abordar la situació d’Espanya en comparació amb Europa partint de les conclusions de l’informe “The State of University-Business Cooperation in Europe”. Per a Kindelán, les universitats espanyoles tenen un repte molt important, ja que han d’evolucionar per convertir-se en un element principal en el triangle conformat per les empreses, els emprenedors i els inversors. “La universitat no pot ser una fàbrica de titulats que després no troben acomodament al mercat laboral, bé sigui perquè el que s’ensenya als alumnes està allunyat de les necessitats de les empreses i dels nous desafiaments a què aquestes s’enfronten, o bé perquè les empreses no troben la manera de transmetre de manera fefaent a les universitats aquestes necessitats”, va assenyalar.

José Daniel Barquero

Dr. José Daniel Barquero

La conferència va finalitzar amb algunes recomanacions per augmentar el compromís estratègic amb la cooperació com ara garantir que tant els acadèmics com les empreses obtinguin beneficis per haver cooperat. Una altra idea que va sorgir va ser recompensar les universitats per emprendre programes de cooperació amb empreses, vinculant part del seu finançament a les seves activitats i resultats d’aquesta col·laboració. “Cercar oportunitats per eliminar les barreres per a la col·laboració universitat i empresa i aconseguir una millor comprensió intercultural entre l’entorn acadèmic i empresarial serien altres de les necessitats més urgents a les quals posar remei”, va destacar l’acadèmica de la RAED.

La Conferència de Consells Socials agrupa els consells socials, els òrgans col·legiats de representació de la societat a les universitats, de totes les institucions públiques d’educació superior i els consells i patronats d’institucions privades. Les jornades van comptar amb la col·laboració del Fòrum dels Consells Socials de les Universitats Públiques d’Andalusia, la Diputació de Sevilla, la Fundació Cajasol, presidida pel també acadèmic numerari de la RAED i membre del seu Senat Antonio Pulido, i Bio-Dis Pharma Laboratorios.