9747-072

El cirurgià Juan Carlos García-Valdecasas ha repassat la seva llarga trajectòria professional i ha apuntat el futur de la cirurgia al segle XXI al seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que ha llegit aquesta tarda a Barcelona. A “La cirurgia digestiva del segle XXI”, el nou acadèmic explica uns avenços que qualifica de “ciència ficció” que han fet d’intervencions com el trasplantament de fetge que fa tot just dues dècades resultessin sovint inviables avui siguin una alternativa d’èxit.

9747-093

Vinculat sempre a la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​García-Valdecasas considera que l’evolució de la cirurgia en les pròximes dècades la farà encara més meticulosa i menys agressiva gràcies a l’evolució de la tecnologia laparoscòpica i robòtica i una alternativa a els tractaments mèdics.

9747-115

“La cirurgia ha tingut un paper al segle XX d’absolut protagonisme. Actualment segueix sent l’element més important en la curació la majoria de les neoplàsies, pel que fa a la meva especialitat es refereix. Tot i així cada cop més està perdent la seva paper preponderant en benefici del tractament mèdic. la quimioteràpia i radioteràpia actuals, res tenen a veure amb la de fa anys. la possibilitat de desenvolupar fàrmacs nous amb una major eficàcia, és cada vegada més freqüent”, explica al seu discurs.