José Antonio Segarra, doctor en Direcció d’Empreses, professor d’IESE i reconegut especialista en projectes d’estratègia empresarial i transformació comercial, ingressarà com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que se celebrarà a Barcelona el proper dijous, 3 de novembre.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Miguel Ángel Gallo.

Descarregueu invitació