Javier Llovera Sáez, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD); Francisco Cobo, professor de la Universitat Camilo José Cela, i Miguel Llovera Ciriza, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, consideren que la llei és massa laxa en la subcontractació en un sector com el de la construcció, on la formació i motivació dels treballadors està molt relacionada amb aspectes essencials com la qualitat i la seguretat laboral. En la ponència “Problemàtica de la subcontractació en el sector de l’edificació”, que publica Tribuna Plural, la revista de la RAD, al seu número 6, els tres experts alerten sobre els riscos que suposen una legislació que permet fins a més de tres graons de subcontractació i l’escàs seguiment que realitzen les Empreses de Treball Temporal sobre la idoneïtat dels seus treballadors.

“La llei del Sector de la Construcció estableix un límit: el tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballadors que hagi contractat amb un altre subcontractistes o treballador autònom, però tot i així, excepcionalment pot haver la subcontractació més enllà del tercer nivell”, recorden els estudiosos. Sobre les Empreses de Treball Temporal, afirmen que “la realitat del treball de persones procedents d’aquestes empreses comporta contradiccions i disfuncions en el treball d’equip difícilment superables”.