Jaume Armengou, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i vicerector de la Universitat Internacional de Catalunya, ingressarà com acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que tindrà lloc a Barcelona el proper dijous, 2 de febrer.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “Teoria de la semblança i govern universitari”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Eugenio Oñate.

Descarregueu invitació