Europa serà el segon eix temàtic del III Acte Internacional de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que se celebrarà entre els propers 15 i 22 de juliol a diverses ciutats del Bàltic. El president de la secció de Ciències Socials, Joan Francesc Pont, ha presentat el bloc “Una sola Europa, espai de llibertat, seguretat i justícia”, en el qual participa també la secció de Ciències Humanes.

Segons va explicar Pont, els ponents proposaran els seus respectius temes de treball prenent com a referència la dimensió europea, intramurs (la construcció de la Federació) i extramurs (les relacions de la Federació amb les altres potències i amb la resta del món).

Les seccions de Ciències de la Salut i Ciències Experimentals ja van presentar el seu eix temàtic: “Una sola salut”.