Dr. Aldo Olcese

Dr. Aldo Olcese

Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de l’Associació Nacional Societat Civil Ara, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i vicepresident i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va dirigir i va moderar el passat 24 de març el debat “Inteligencia Artificial en el sector salud”, organitzat per la Secció de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu de Madrid a la sala La Cacharrería d’aquesta entitat amb la participació de Daniel Ferrer Cid, expert en intel·ligència artificial i fundador de la Tecnología Coria, i José Ángel Cabrera, cap del Servei de Cardiologia de diversos hospitals QuirónSalud.

“D’aquest camp se’n parla poc, però afortunadament hi ha molta gent intervenint-hi, fent molt i parlant poc. Parlar de salut i Intel·ligència Artificial no només és molt prometedor, sinó essencial per al futur de la humanitat. Una missió capital que es posa de manifest en un moment en què la sanitat està en convulsió a conseqüència de la pandèmia, cosa que genera una gran sensació d’incertesa. La sanitat patirà una gran transformació i serà molt positiva, redundant en una millora enorme gràcies, precisament, a la introducció de la Intel·ligència Artificial”, va introduir l’acadèmic el debat.

Cabrera va iniciar la seva intervenció mostrant els dibuixos que Leonardo Da Vinci va fer de l’anatomia del cor i la realitzada actualment per un TAC, mostrant imatges pràcticament idèntiques i evidenciant que la voluntat de la intervenció de l’ésser humà en el coneixement i la millora de la salut va molt més enllà d’èpoques i de tecnologies. Així mateix, va explicar de manera succinta l’evolució de la cardiologia i la millora tant del diagnòstic de les patologies com la intervenció en l’actuació dels cardiòlegs per combatre tota mena d’afeccions. Així i tot, va assenyalar que la medicina preventiva encara té un llarg recorregut en la seva especialitat, ja que un 24% de les morts que es produeixen a Espanya es deuen a problemes cardiovasculars.

Ferrer, per la seva banda, va intentar respondre a la pregunta “cap on anem?”, enfocada a l’àmbit de la Intel·ligència Artificial que aborda en les seves investigacions. En aquest sentit, va assenyalar que el camí és l’aprenentatge a través d’aquesta tecnologia, que minimitza l’error, per millorar la salut, millorant el diagnòstic de tota mena de patologies, aprofundint en tota mena de dades ara inabastables per a un expert. A través d’aquestes dades, basades en gran part en imatges, la Intel·ligència Artificial aplicada a la Tecnología Coria desenvolupada pel mateix expert és capaç d’ajustar diagnòstics i determinar l’evolució de determinades patologies cardíaques a partir de proves com ara electrocardiogrames i tomografies.

Després de les exposicions, Olcese va introduir una sèrie de preguntes que van permetre aprofundir l’abast de la Intel·ligència Artificial en la transformació del sector sanitari, la millora de la salut i el benestar, la robotització, el risc de deshumanització de molts àmbits, que els experts van rebutjar en rodó, la nova formació d’experts fonamentada en aquestes noves tecnologies, així com les regulacions i els nous marcs legals que comporten aquesta transformació, especialment en un sector on hi ha una gran sensibilitat en la protecció de dades. Després de les respostes dels experts al conductor de la sessió, es va obrir un enriquidor torn de preguntes entre el públic.