Onofre Martorell, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat reconegut per l’Associació Espanyola d’Experts Científics en Turisme com l’autor del millor article de recerca en turisme per un treball publicat a la prestigiosa revista Tourism Management al costat dels també especialistes en el sector Luis Otero, Milagros Vivel i Rubén Lado. Es tracta de l’estudi titulat “Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector”.

Dr. Onofre Martorell Cunill

Dr. Onofre Martorell Cunill

El treball analitza l’impacte de la localització en la rendibilitat dels hotels espanyols. L’estudi fa servir models de dades de panells estàtics i dinàmics que provenen de 8.992 hotels distribuïts en 97 punts turístics. Per als diferents àmbits territorials s’han estimat indicadors de concentració, ocupació, barreres d’entrada i poder de mercat. Els resultats obtinguts mostren l’elevada dependència de la rendibilitat dels hotels espanyols respecte a la destinació turística en la qual operen. Concretament, la concentració del mercat i el nivell d’ocupació mitjà en cada destinació turística són els factors principals de localització que afecten la rendibilitat. El treball mostra així mateix la contribució de la rendibilitat de les variables de localització en els diferents punts turístics espanyols.

Onofre Martorell és doctor en Economia, professor de Universitat de les Illes Balears, degà-president del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, director de l’Escola de Turisme d’Eivissa i director de diversos màsters en gestió turística i direcció d’empreses del sector.