Ignacio Buqueras ingresó en la Academia de la Diplomacia del Reino de EspañaIgnacio Buqueras, acadèmic de número i president de la Secció d’Humanitats de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar com a acadèmic numerari de l’Acadèmia de la Diplomàcia del Regne d’Espanya durant una solemne sessió que es va celebrar el passat 18 de gener al Casino de Madrid. Com a president del Comitè Executiu de l’Homenatge Universal a l’Idioma Espanyol, Buqueras va dedicar el seu discurs d’ingrés a l’espanyol com a element bàsic de projecció d’Espanya al món.

“L’espanyol és la llengua de 474 milions de persones, que representen el 6,7% de la població mundial -va iniciar la seva intervenció el nou acadèmic-. Si afegim les que el tenen com a segona llengua i les que ho estudien, la xifra s’eleva a més de 560 milions, el 7,9% de la població. Actualment, estudien espanyol com a llengua estrangera més de 20 milions d’alumnes als Estats Units. Els alumnes matriculats en cursos d’espanyol al citat país superen la suma de les altres llengües i la població hispana és superior als 50 milions. Es calcula que el 2050 Estats Units serà el primer país parlant d’espanyol al món”.

Buqueras va reivindicar el bilingüisme anglès-espanyol en la cultura científica, argumentant que l’espanyol és ja la segona llengua a Vikipèdia i que les publicacions científiques en espanyol suposen ja el 3% del total. Així mateix, va argumentar, avança com un dels idiomes més utilitzats a les relacions diplomàtiques, desplaçant el francès. L’acadèmic va repassar els principals actes que s’han fet al voltant de l’Homenatge Universal a l’Idioma Espanyol des que va aparèixer el 2015 el llibre que va fer de manifest i va animar els presents a sumar-se a la iniciativa.

Dr. Ignacio Buqueras y Bach

Ignacio Buqueras y Bach ingresa en la Academia de la Diplomacia