L’empresa familiar gaudeix de bona salut i davant els reptes de la recuperació econòmica és un model mercantil tan competitiu com ho ha estat en els anys de crisi. Aquestes van ser les principals conclusions dels participants en la sessió acadèmica “Empresa Familiar: més enllà de la tercera generació”, que la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va organitzar el 23 de març dins del seu cicle “Jornades sobre l’Empresa Familiar” amb la colaboración d’IESE, Foment del Treball Nacional i l’Institut de l’Empresa Familiar.

A la sessió van participar Joan Francesc Corona, director general de l’Institut de l’Empresa Familiar i acadèmic de número de la RAED; Josep Tàpies, titular de la càtedra d’Empresa Familiar d’IESE, i José Manuel Calavia, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número electe de la RAED. Va moderar la sessió Joaquín Tornos, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i president de la Comissió Jurídica de Foment.

Calavia va fer èmfasi en la necessitat de diferenciar el govern de l’empresa i l’administració o govern de les activitats o gestió empresarial. “Moltes vegades una i altra es confonen i això crea riscos en aquest model, i en actuar de la manera adequada està la clau de l’èxit i la continuïtat de l’empresa”, va considerar.

Per a Corona, “al nou context de creixement econòmic l’empresa familiar jugarà un paper encara més destacat del que ha estat tradicional en ella. Fonamentalment perquè les seves característiques s’adapten molt bé a les especificitats del que seran els mercats en un futur: enormement competitius i orientats a tenir sostenibilitat a llarg termini. L’empresa familiar, precisament per la seva idiosincràsia, presenta les característiques ideals per a garantir que en una economia avançada aquests principis s’apliquin al màxim nivell i li permetin ser competitiva”.

Tàpies, per la seva banda, va demanar acabar amb els tòpics que llasten el model d’empresa familiar fent ús de la diversificació d’activitat i inversió. “Si l’avi ha dissenyat l’empresa com una cartera de multinegocis sostenibles, la tercera generació la podrà gestionar tan bé com ho va fer ell”.