Gregorio Varela
Catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Fundació Espanyola de la Nutrició i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Gregorio Varela, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Fundació Espanyola de la Nutrició i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser elegit el 17 de desembre passat president de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica en representació de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària per un període de cinc anys.

La Federació va néixer el 2001 per aconseguir una interacció entre les societats que es dedicaven a les Ciències de la Nutrició a Espanya i va celebrar el seu primer congrés a Madrid el 2005. Des de llavors promou i organitza una gran varietat de projectes, entre ells la celebració anual del Dia Nacional de la Nutrició, que celebra amb la col·laboració de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

Dr. Gregorio Varela

Dr. Gregorio Varela

Els seus reptes passen per articular i cohesionar el sector a Espanya; promoure el coneixement de la nutrició i la seva difusió com a instrument de salut; facilitar la formació en nutrició i intercanvis científics a nivell nacional i internacional; promoure l’avanç de la Nutrició, Alimentació i Dietètica als àmbits científics, acadèmics i la seva aplicació a la pràctica clínica i comunitària; fomentar la col·laboració i comunicació entre experts a l’àmbit de la Nutrició a través dels mitjans i tecnologies oportuns incloent internet i vehicles electrònics i constituir-se com a interlocutor preferent amb entitats nacionals i internacionals implicades en aquests àmbits.

Varela ha mantingut una intensa activitat durant aquests mesos de pandèmia i ha coordinat diversos projectes específics com ara  l’obra “La alimentación del siglo XXI: un objetivo común basado en la evidencia científica”, una completa i exhaustiva recopilació dels principals articles científics i estudis de referència sobre l’alimentació del present i del futur publicats als últims temps que ha portat a terme al costat dels també experts del sector i acadèmics de la RAED Javier Aranceta i Lluís Serra-Majem, o el reconegut estudi Anibes, fet per la Fundació Espanyola de la Nutrició.

En aquest període, Varela també ha publicat l’estudi “Cambios en los hábitos alimentarios durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España”, on sistematitza les alteracions que ha suposat per a la societat espanyola a les seves rutines alimentàries el confinament que al llarg de 50 dies va imposar l’Administració en aplicació de l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de la Covid-19.