Carlos Mallo
Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre d’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Carlos Mallo, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Carlos III de Madrid, director del Centre de l’Estudis, Recerca i Formació Contínua Francisco Tomás y Valiente i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta el llibre “Estrategia para la recuperación con fondos europeos. Coopetivismo: claves y argumentos” (Círculo Rojo), que ha escrit al costat de l’empresari i economista Manuel Gago, vice-president de la Confederació Espanyola de Directius i Executius. L’obra es presenta com una pràctica guia perquè directius i empresaris projectin iniciatives de resiliència per als seus negocis i els ajudi a identificar oportunitats per captar fons europeus de recuperació.

“L’avanç de les noves tecnologies, connectivitat i xarxes socials és l’origen d’un nou ordre econòmic que anomenem ‘coopetivisme’ i ‘kyoudou-kyousou’, com a acrònim de cooperar competitivament recolzats en la tecnologia i la digitalització disruptiva, la creativitat i el talent. Un nou  model que faciliti un progrés amb equilibri sostenible, amb la cooperació col·laborativa empresarial en una economia oberta i en competència.

Carlos Mallo Rodríguez

Dr. Carlos Mallo

Amb aquest motiu els autors hem volgut reflectir les bases del nou ordre i fer una proposta d’actuacions concretes que ajudin a la sortida de la crisi del coronavirus pel que fa en concret a la realitat espanyola, amb una aportació reflexionada, buscant despertar inquietuds i solucions pragmàtiques i facilitant una guia perquè emprenedors, directius i empresaris elaborin iniciatives per la resiliència dels seus negocis i preparin projectes de caràcter estratègic per a captar fons europeus de suport a la seva realitat empresarial”, assenyalen Mallo i Gago.

Al llarg de gairebé 300 pàgines, tots dos autors recullen des de la normativa específica per optar a aquests fons de recuperació als plans específics i projectes que tenen cabuda en aquestes ajudes. Així mateix apunten les tendències de la nova economia que deixa amb si la pandèmia, amb la digitalització i la transició energètica com a principals baluards. La igualtat, la inclusió social, el teletreball o les noves cadenes són aspectes de rellevància que també aborda l’obra.

Expert en comptabilitat i gestió, Mallo ha treballat com a directiu de companyies industrials i comercials i en l’auditoria i consultoria d’empreses. Ha publicat nombrosos treballs d’investigació i llibres entre els quals destaquen “Contabilidad de costes (economía y empresa)”, “Contabilidad de dirección para la toma de decisiones: Contabilidad de gestión y de costes” -escrit amb el també acadèmic i president de la Junta de Govern de la RAED Alfredo Rocafort-, “Normas internacionales de contabilidad (Administración)”, “Contabilidad financiera. Un enfoque actual” o “Introducción a la contabilidad financiera”, tots ells obres de referència.