Rafael Urrialde
Membre del Comitè Científic de l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats, de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, de l’Acadèmia Espanyola de Dietètica i Nutrició, de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i del seu grup de Nutrició, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic corresponent la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Rafael Urrialde

Dr. Rafael Urrialde

Rafael Urrialde, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a la “Revista Española de Nutrición Comunitaria”, editada per la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, l’estudi “Actualización sobre aspectos científico-técnicos y regulatorios de los edulcorantes bajos en o sin calorías”, on també participen els especialistes als àmbits nutrició, genètica, fisiologia i microbiologia Alejandro Padilla i Teresa Nestares. El consell editorial d’aquesta revista de referència a la seva especialitat està dirigit pel també acadèmic de la RAED Javier Aranceta.

L’article parteix de la certesa que terme edulcorant ha tingut des de fa ja més de quatre dècades una gran presència a la informació professional, a la cientifico-tècnica, a la legislació alimentària i a la informació dirigida als professionals de la salut, alimentació, nutrició i dietètica, a més d’una llarga trajectòria als mitjans de comunicació generalistes, tot i que no sempre amb el rigor necessari. D’aquí que els autors hagin dut ara a terme un treball d’anàlisi bibliogràfic a les bases de dades PubMed, Science Direct, Bucea (biblioteca de la Universitat Complutense de Madrid) i Google Académico, consultant a més les bases de dades oficials, la legislació i regulació vigent, tant a nivell de la Unió Europea com d’Espanya. Així mateix s’hi han analitzat les dades en les enquestes d’ingesta dietètica d’àmbit nacional.

La conclusió és que al llarg d’aquest període s’ha aprovat una legislació específica a la Unió Europea que regula l’autorització d’edulcorants baixos en calories o sense calories, tot i que no hi ha per ara enquestes dietètiques a Espanya que reflecteixin a nivell quantitatiu la presència de edulcorants d’algun d’aquests dos tipus als productes alimentaris, llevat de l’estudi Anibes, realitzat per la Fundació Espanyola de la Nutrició i coordinat pel també acadèmic de la RAED Gregorio Varela.

A tall de conclusió, els autors consideren que les administracions espanyoles han de treballar en la redacció i aprovació d’un regularització específica i seguiment estricte d’aquests edulcorants baixos en calories o sense calories, d’acord amb la legislació europea.

 

Llegiu l’article