Francisco González de Posada
Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i acadèmic d’honor electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Dr. Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid, doctor en Filosofia i Teologia i acadèmic d’honor electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), impartirà a La Laguna entre els propers 26 i 28 d’octubre el curs “Cosmología en torno al tiempo”, organitzat per l’Institut d’Estudis Canaris amb la col·laboració de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeries i Humanitats de Lanzarote, que ell mateix presideix.

El curs es distribuirà en 12 sessions presencials, de 45 minuts i 15 de diàleg, en què s’abordaran qüestions com ara el plantejament de la qüestió per part de civilitzacions antigues, amb la teories de Plató, Aristòtil o Sant Agustí, les formulacions d’Isaac Newton, les teories d’Immanuel Kant, la teoria de la relativitat d’Albert Einstein, la teoria geomètrica dels nombres de Hermann Minkowski, el temps en la física quàntica, el temps en la filosofia del segle XX i en la nova cosmologia o els nous i diversos conceptes de temps naturals.

L’objectiu de les sessions és oferir una visió general del problema del temps, estimular la reflexió sobre el mateix i facilitar la construcció crítica personal d’una resposta al problema.

Els participants que vulguin un reconeixement acadèmic hauran de realitzar un treball personal supervisat pel professor del curs amb l’estudi concret d’un dels temes centrals o complementaris.

“La Cosmologia, estudi de l’Univers, va ser el primer tema objecte d’atenció per la humanitat als albors de la substitució del mite per la raó. Es va constituir així històricament com a primer problema intel·lectual. I en aquesta condició de problema ha traspassat tota la història del pensament, de tal manera que perviu com a problema encara a l’actualitat. A ell s’han dedicat, des de diferents perspectives, les ments més preclares. Dins d’aquest marc problemàtic de la realitat còsmica ocupa lloc preferent el problema del temps: cosmos al temps? o temps a l’univers? o més aviat: què és el temps?”, exposen els organitzadors del curs.