Albert Bosch
Catedràtic de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, president de la Societat Espanyola de Virologia i acadèmico de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Albert Bosch, acadèmic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), lidera el projecte impulsat pel Grup de Virus Entèrics de la Universitat de Barcelona que ha detectat la presència del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, a les aigües residuals de Barcelona corresponents a març del 2019, un any abans de declarar-se la pandèmia. “Fins ara, els nivells del genoma SARS-CoV-2 havien coincidit clarament amb l’evolució dels casos de Covid-19 a la població, haver trobat presència de virus abans que es diagnostiquessin casos vindria a dir-nos que molts casos es podrien haver confòs durant mesos amb casos de grip”, va explicar l’expert, per a qui la detecció primerenca mitjançant la presència de virus a les aigües residuals podria haver contribuït de manera decisiva a contenir la pandèmia.

Dr. Albert Bosch

Dr. Albert Bosch

“Haver detectat la difusió de la SARS-CoV-2 amb només un mes d’anticipació hauria permès una millor resposta a la pandèmia”, va assenyalar l’acadèmic. El seu grup de recerca està realitzant mostres d’aigua i aigües residuals per determinar la presència d’aquest coronavirus i la seva evolució. Bosch confirma que la presència de la SARS-CoV-2 a les aigües residuals, sense capacitat d’infectar, s’ha revelat com un dels millors indicadors de la difusió de virus.

“Les aigües residuals ens donen molta informació sobre el que circula entre la població, i el virus dura més a la femta que a les vies respiratòries -va assenyalar l’acadèmic diverses entrevistes abans d’aquest decisiu descobriment que qüestiona l’evolució de la pandèmia i fins i tot el origen del virus-. Va a parar a les aigües residuals i es pot detectar. D’aquesta manera ens podem anticipar setmanes abans que hi hagi casos, podem detectar que el virus circula i podem posar en marxa la maquinària abans que s’escampi i ens agafi de nou a contrapeu”.

Per dur a terme l’estudi, el grup dirigit per Bosch va analitzar les mostres setmanals de dues plantes de tractament d’aigües residuals de Barcelona que es conserven congelades. L’acadèmic va afegir que els rastres del coronavirus que arriben a l’aigua no suposen cap perill per a la salut ni mediambiental. La llarga presència del coronavirus a les aigües residuals posa també en qüestió la dada que només el 6% de la població hagi tingut contacte amb ell.