Bettina SteibleBettina Steible, jurista i lingüista del programa de la Unió Europea EuroMed Justícia i professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ha obtingut el Premi Jaime Brunet de Tesis Doctorals 2018 per la seva investigació “Ensuring compliance with International Humanitarian Law. The EU, France and Spain” (Garantir el compliment del Dret Internacional Humanitari. La Unió Europea, França i Espanya). El treball ha estat dirigit per Teresa Freixes, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmica de número i secretària general de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED). El premi, atorgat per la Fundació Jaime Brunet, amb seu a la Universitat Pública de Navarra, està dotat amb 2.000 euros i contempla la publicació del treball. El guardó, que enguany arriba a la seva tercera edició, reconeix aquelles tesis doctorals el contingut investigador bàsic tingui una relació directa amb els drets humans i la seva defensa i promoció.

La tesi de la investigadora, defensada el 2017 a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​aborda un dels grans desafiaments del Dret Internacional Humanitari: l’absència de mecanismes centralitzats de control encarregats de la seva correcta aplicació i execució en un context en què els conflictes armats se succeeixen en diferents parts del món. “Els intents per aconseguir que es creessin mecanismes similars a aquells que existeixen en Dret Internacional dels Drets Humans van fracassar. El resultat és que es cometen violacions del Dret Internacional Humanitari diàriament, amb la conseqüència que milers de civils pateixen atacs militars, i milers de persones moren en violació flagrant d’aquest Dret Internacional, tal com ho demostren ja massa conflictes armats”, assenyala l’autora.

Dra. Teresa Freixes“A falta d’un mecanisme centralitzat de control -prossegueix Steible-, la responsabilitat d’assegurar la correcta aplicació del Dret Internacional Humanitari recau en els Estats a través d’aquesta obligació, la qual estableix un sistema descentralitzat de control del compliment. Actualment, s’entén que es tracta d’una obligació positiva que obliga tant a les parts bel·ligerants com als Estats tercers no implicats. Sobre aquesta base, els Estats parteixen dels Convenis de Ginebra i tenen l’obligació d’adoptar totes les mesures necessàries i raonables per prevenir, posar fi i sancionar les violacions del Dret Internacional Humanitari. Així doncs, estableix un mecanisme de responsabilitat col·lectiva”.

En aquest context, l’objectiu de la tesi és analitzar si la Unió Europea i dos dels seus Estats membres -França i Espanya- implementen la seva obligació de fer respectar el Dret Internacional Humanitari. Concretament, es tracta d’analitzar com dos cossos jurídics originalment indiferents l’un a l’altre, el Dret Internacional Humanitari i el Dret de la Unió, van arribar a convergir i entrellaçar-se.