Descripció

Inici del debat a partir de breus exposicions a càrrec dels Doctors Imma Estrada, Xavier PintadoRamon Ribó.

Debat sobre si els estudis de doctorat preparen al doctorand per a “liderar i cooperar en transvasament del coneixement cap al benestar de la societat” (RD 99/2011) o si són únicament una ruta per a accedir a la docència i recerca en la universitat.

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, “persegueix l’objectiu de col·laborar en la formació d’aquells que han de liderar i cooperar en el transvasament del coneixement cap al benestar de la societat coordinadament amb la incorporació de les principals recomanacions sorgides dels diferents fòrums europeus i internacionals”.

Concretament, en el seu article 5 (“Competències que ha d’adquirir el doctorand”) s’indica que “Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l’adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques”:

a) Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

c) Capacitat per a contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original.

d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.

e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l’obtenció del títol de Doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. Els doctors hauran adquirit, almenys, les següents capacitats i destreses personals per a:

a) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

b) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions

Aquest extracte del RD 99/2011 marca el punt de partida del debat.

Participen

  • Dra. Imma Estrada. Directora de Solar i Noves Línies de Negoci de Esteyco, amb base en l’oficina de Barcelona, la qual gerència.
  • Dr. Ramon Ribó. CEO de Compass i CTO de Scipedia, Barcelona.
  • Dr. Xavier Pintado. Enginyer geotécnic en l’empresa AINS Group, Espoo, Finlandia.

Moderador: Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Acadèmic Numerari i President de la Secció de Ciències Tecnològiques de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Entrada lliure. Es prega confirmar assistència a l’acte (indicant nº acompanyants) al número de telèfon: 93 667 40 54 o bé via correu electrònic a: secretaria@raed.academy

Lloc: Sala d’actes de Foment de l’Treball – Via Laietana, 32, Pral, Barcelona
Data: 25.02.2020
Hora: 19:00h

 

Organitza:

Fundación RAED
Real Academia Europea de Doctores RAED

Amb la col·laboració de:

Generalitat de catalunya