El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya i el Consell Interacadèmic de Catalunya han acordat celebrar el Dia de les Acadèmies, una acció pública que pretén visibilitzar i difondre la realitat de les acadèmies a Catalunya i el que aporten a la societat. Aquesta és una de les iniciatives que es van acordar el 10 de gener passat en el marc de la reunió anual del Consell Interacadèmic, que integra les 12 acadèmies amb seu central a Catalunya, i la Generalitat. En aquesta trobada anual hi va participar la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Imma Barral. La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va estar representada per la seva acadèmica de número i vicepresidenta de la Junta de Govern Maria Àngels Calvo.

Ubasart va assenyalar que la Generalitat té la voluntat de col·laborar amb les acadèmies i d’acompanyar-les en el procés per visibilitzar els valors, les activitats i l’aportació de les acadèmies a la societat catalana. En aquesta mateixa reunió també es va acordar posar en marxa una línia de subvencions per ajudar les acadèmies en aquest procés en el pròxim pressupost, així com la creació d’un web compartit i la programació d’unes jornades de portes obertes. Aquestes darreres activitats seran una oportunitat per apropar les acadèmies al públic, posant de manifest el paper essencial d’aquestes institucions com a centres de coneixement, talent i experiència.

Mª Àngels Calvo Torras

Dra. Mª Àngels Calvo

El model acadèmic català es desplega en tres àmbits, destacant les acadèmies amb personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió, el Consell Interacadèmic de Catalunya com a òrgan de cooperació i coordinació, i la Generalitat de Catalunya amb funcions de regulació, tutela i foment. El Consell Interacadèmic, constituït per representants de la Generalitat i pels presidents de les acadèmies, és l’òrgan que coordina les acadèmies, impulsa els programes interacadèmics i fomenta la col·laboració i també amb entitats públiques o privades, difon les seves activitats, vetlla pel manteniment del seu prestigi i esdevé un espai de reflexió compartida, participació i debat.

Les acadèmies, corporacions de dret públic, exerceixen les seves funcions amb plena autonomia de gestió i funcionament. Actuen com a òrgans assessors de la Generalitat i altres organismes públics en matèries científiques, culturals i de recerca, contribuint al progrés de la ciència i la cultura a Catalunya. La seva tasca d’assessoria es considera fonamental, atès que tenen com a finalitat contribuir al coneixement i al progrés de la ciència i la cultura i la recerca. La seva col·laboració amb els poders públics es vehicula mitjançant informes, investigacions i dictàmens que emeten a petició o per iniciativa pròpia.

Actualment, a Catalunya hi ha 12 acadèmies inscrites al Registre d’Acadèmies. Són la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia Europea de Doctors, la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i l’Institut d’Estudis Aranesos-Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.