Jesús Sotomayor, exmagistrat del Tribunal Superior de Justícia de l’Estat de Coahuila i acadèmic corresponent per a Mèxic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la seva trajectòria personal i acadèmica en complir-se 50 anys com a docent de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Coahuila en una entrevista concedida al diari local “El Sol de La Laguna”, que es va publicar el 15 de gener passat. L’acadèmic va ser nomenat cronista de Torreón i recorda com el 1974 va ingressar a la universitat encarregant-se d’impartir la matèria de Dret Agrari. “Jo estava al dia en la matèria agrària, per això em vaig atrevir a sol·licitar la matèria, quan el titular de la mateixa se’n va anar de Torreón i es va quedar vacant la matèria, jo la vaig demanar i el Consell Directiu de l’escola em va aprovar, segurament pels antecedents que vaig presentar, que si bé no era un expert, sí que estava en la matèria agrària al 100%”, explica.

Al Dret Agrari s’hi van sumar després les matèries de Dret Civil, Béns i Successions i Dret Penal, que ha anat impartint al llarg de mig segle de dedicació per a la seva satisfacció personal.

“Molta satisfacció, molt orgull, perquè precisament l’estudi m’ha donat molt a mi, el fet de ser membre jo, en l’àmbit local, del Col·legi de Recerques Històriques de Coahuila, i en l’àmbit internacional, de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, és una satisfacció grandíssima i sempre portar al capdavant a les institucions. Els meus estudis de postgrau els vaig iniciar en un mestratge que va establir el Tribunal Superior de Justícia, sent president del mateix Ramiro Flores Arizpe. Jo vaig fer-me càrrec d’aquest mestratge, el vam portar endavant i després vam assumir un curs de judici oral”, rememora.

Sotomayor atresora una dilatada carrera com a jurista, docent i investigador. Va ser degà de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Coahuila i va establir els primers estudis de postgrau en Dret a Coahuila i Durango. Després d’una llarga trajectòria al capdavant de diversos jutjats, va ser nomenat magistrat del Tribunal Superior de Justícia, una responsabilitat que va combinar amb els estudis jurídics i amb la publicació de nombroses obres històriques i divulgatives, entre elles la seva autobiografia.

Llegiu l’entrevista